กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล (Anti-riot Vehicle with Robot Fire Fighting)

เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีถังน้ำขนาด 4,000 ลิตรและถังโฟมเคมีขนาด 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีชุดรถพ่วงลากจูงบรรทุกตัวยานสายพาน ที่ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในการฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ช่วยหล่อเย็นลดอุณหภูมิ หรือใช้ช่วยเป่าลมระบายอากาศ ในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จากการลอบวางเพลิง หรือผลของการระเบิดจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย มีชุดควบคุมการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Wireless Remote Control) โดยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 297327 ครั้ง