กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ (Wildfire Fighting Vehicle)

เป็นรถบรรทุกหน้าสั้นขนาด 6 ตัน 4 ล้อ แบบ 4 x 4 ติดตั้งมีถังน้ำขนาดความจุ 3,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาดความจุ 250 ลิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงสามารถออกปฏิบัติการดับไฟป่า โดยระหว่างปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนไปตามบริเวณที่มีไฟไหม้ได้โดยมีระบบฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ตัวรถได้รับความเสียหาย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 297325 ครั้ง