กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 37 เมตร (Aerial Ladder Platforms 37 m.)

เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ ติดตั้งอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูงและมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 297323 ครั้ง