กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

รถดับเพลิงโฟมและเคมี ขนาดใหญ่ (Civil Defense Industrial Foam Pumper)

เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 10 ล้อ มีถังน้ำขนาด 6,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 6,000 ลิตร และระบบผงเคมีดับเพลิงบนโครงรถ ควบคุมการฉีดได้จากภายในเก๋ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และสารเคมีได้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 297326 ครั้ง