กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ชุดปฏิบัติการ Immediate Restoration Team : IRT

Download เอกสาร

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด :
แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ดาวน์โหลด :
1.หนังสือ-มท-0608-2268-ลว.16ส.ค.64.pdf ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
F01-แบบ-มส.ปล.01-ปก.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
F02-แบบ-มส.ปล.01-1แบบสรุป.docx ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 44 ครั้ง)
F03-แบบ-มส.ปล.01-2ก่อสร้าง.docx ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
F05-แบบ-มส.ปล.02-ปก.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
F10-แบบ-มส.ปล.03-ปก.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
F12-แบบ-มส.ปล.04-ปก.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 26 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 411 ครั้ง