กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านมาตรฐานความปลอดภัย

ส่วนมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านมาตรฐานความปลอดภัย

โครงการจัดทำแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัยเพื่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดาวน์โหลด :
บ้านปลอดภัย5.JPG ( 3.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
บ้านปลอดภัย4.JPG ( 3.33 MB ) ( ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
บ้านปลอดภัย3.JPG ( 3.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
บ้านปลอดภัย2.JPG ( 2.96 MB ) ( ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
บ้านปลอดภัย1.JPG ( 2.95 MB ) ( ดาวน์โหลด 14 ครั้ง)
introduction.JPG ( 2.98 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
all page.jpg ( 4.28 MB ) ( ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
อบรมออนไลน์ เรื่อง พัฒนาทักษะในการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคาร รุ่น 2
ดาวน์โหลด :จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 986 ครั้ง