กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคาร ชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT DPMRC Renovate Project ศูนย์ ปภ. เขต ประจำจังหวัด 2561

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ

แบบมาตรฐานอาคาร

12/10/2563
แบบมาตรฐานโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด หน้ากว้าง 42 เมตร x ลึก 20 เมตร แบบเลขที่ มส 20/59-1 วันที่ 20 กันยายน 2562
12/10/2563
แบบมาตรฐานหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 24 เมตร x 56 เมตร แบบเลขที่ สม.04/62 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16715 ครั้ง