กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

1 2
1/6/2559
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 10 ล้อ มีถังน้ำขนาด 6,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 6,000 ลิตร และระบบผงเคมีดับเพลิงบนโครงรถ ควบคุมการฉีดได้จากภายในเก๋ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และสารเคมีได้
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37947 ครั้ง