กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

1 2
1/6/2559
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีถังน้ำขนาด 4,000 ลิตรและถังโฟมเคมีขนาด 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีชุดรถพ่วงลากจูงบรรทุกตัวยานสายพาน ที่ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในการฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ช่วยหล่อเย็นลดอุณหภูมิ หรือใช้ช่วยเป่าลมระบายอากาศ ในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จากการลอบวางเพลิง หรือผลของการระเบิดจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย มีชุดควบคุมการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Wireless Remote Control) โดยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตราย
1/6/2559
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้นขนาด 6 ตัน 4 ล้อ แบบ 4 x 4 ติดตั้งมีถังน้ำขนาดความจุ 3,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาดความจุ 250 ลิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงสามารถออกปฏิบัติการดับไฟป่า โดยระหว่างปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนไปตามบริเวณที่มีไฟไหม้ได้โดยมีระบบฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ตัวรถได้รับความเสียหาย
1/6/2559
รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร (Water Tender Vehicle 10,000 lite)
1/6/2559
รถยนต์ดับเพลิงอาคาร (Fire Fighting Vehicle)
1/6/2559
เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ ติดตั้งอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูงและมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53322 ครั้ง