กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู

1/6/2559
รถบรรทุกชุดเครื่องสูบส่งน้ำ ใช้ในการระบายน้ำท่วมขัง เพื่อสนับสนุนงานแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลได้ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค สำหรับยกชุดเครื่องสูบน้ำลงจากตู้เก็บได้โดยสะดวก
1/6/2559
เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 6 ล้อ ติดตั้งชุดกรองน้ำ RO สำหรับบริการน้ำดื่มเพื่อชุมชนแบบเคลื่อนที่ สามารถผลิตน้ำได้ 1,000 ลิตร/ชม. ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ใช้สำหรับบริการน้ำดื่มแก่ผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย อัคคีภัย และบริการงานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถบริโภคน้ำเย็นได้อีกด้วย
1/6/2559
เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ใช้การสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกล เพื่อสนับสนุนงานดับเพลิง หรือแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ในการสูบระบายน้ำท่วมขังได้ (ใช้ร่วมกับรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง) มีเครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอยน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิค ทางส่งน้ำมีขนาด 6 นิ้ว สามารถส่งน้ำได้ไกล 3,000 เมตร
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53323 ครั้ง