กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการกู้ภัย

1/6/2559
เป็นรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมี และวัตถุอันตราย มีที่นั่งพนักงานขับรถและพนักงานกู้ภัยในเก๋งได้ 2 ที่นั่ง ด้านหลังเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ (Compartment Body) ติดตั้งเครื่องมือกู้ภัยอุบัติภัย ที่เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมัน/สารเคมี วัตถุอันตราย และสนับสนุนการกู้ภัย/ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 150 ลิตร สำหรับดับเพลิง และบรรเทาสาธารณภัยทั่วไป
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 60745 ครั้ง