กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT แบบมาตรฐานอาคาร DPMRC Renovate Project ศูนย์ ปภ. เขต ประจำจังหวัด 2561

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ

ชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT

ชุดปฏิบัติการ Immediate Restoration Team : IRT

แนวทางการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT
แนวทางการดำเนินงานชุดปฏิบัติการ ปภ. ซ่อมสร้าง เคลื่อนที่เร็ว Immediate Restoration Team : IRT

สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ หน้าเวปไซท์กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย > ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ > Download เอกสาร > ชุดปฏิบัติการ Immediate Restoration Team : IRT
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13642 ครั้ง