กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง แบบมาตรฐานอาคาร DPMRC Renovate Project ศูนย์ ปภ. เขต ประจำจังหวัด 2561

ส่วนป้องกันและลดผลกระทบ

แบบมาตรฐานอาคาร

แบบมาตรฐานหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง

แบบมาตรฐานหลังคาโค้งไร้โครงสร้าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 24 เมตร x 56 เมตร แบบเลขที่ สม.04/62 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6706 ครั้ง