กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู

รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำท่วม/ขัง (Flood Module System Vehicle)

รถบรรทุกชุดเครื่องสูบส่งน้ำ ใช้ในการระบายน้ำท่วมขัง เพื่อสนับสนุนงานแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และสามารถใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลได้ พร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค สำหรับยกชุดเครื่องสูบน้ำลงจากตู้เก็บได้โดยสะดวก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37945 ครั้ง