กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู

รถผลิตน้ำดื่ม (Drinking Water Vehicle)

เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 6 ล้อ ติดตั้งชุดกรองน้ำ RO สำหรับบริการน้ำดื่มเพื่อชุมชนแบบเคลื่อนที่ สามารถผลิตน้ำได้ 1,000 ลิตร/ชม. ฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ใช้สำหรับบริการน้ำดื่มแก่ผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย อัคคีภัย และบริการงานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถบริโภคน้ำเย็นได้อีกด้วย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37944 ครั้ง