กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล (Anti-riot Vehicle with Robot Fire Fighting)

เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง โดยมีถังน้ำขนาด 4,000 ลิตรและถังโฟมเคมีขนาด 500 ลิตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง มีชุดรถพ่วงลากจูงบรรทุกตัวยานสายพาน ที่ด้านบนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับใช้ในการฉีดน้ำ/โฟมดับเพลิง ช่วยหล่อเย็นลดอุณหภูมิ หรือใช้ช่วยเป่าลมระบายอากาศ ในตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ จากการลอบวางเพลิง หรือผลของการระเบิดจากการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย มีชุดควบคุมการทำงานระยะไกล แบบไร้สาย (Wireless Remote Control) โดยไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53326 ครั้ง