กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ (Wildfire Fighting Vehicle)

เป็นรถบรรทุกหน้าสั้นขนาด 6 ตัน 4 ล้อ แบบ 4 x 4 ติดตั้งมีถังน้ำขนาดความจุ 3,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาดความจุ 250 ลิตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงสามารถออกปฏิบัติการดับไฟป่า โดยระหว่างปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อนไปตามบริเวณที่มีไฟไหม้ได้โดยมีระบบฉีดน้ำป้องกันไม่ให้ตัวรถได้รับความเสียหาย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53328 ครั้ง