กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 37 เมตร (Aerial Ladder Platforms 37 m.)

เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได สำหรับใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนอาคารสูงหรือในบริเวณที่ไม่สามารถพาดบันไดผ่านสิ่งกีดขวางได้ ติดตั้งอุปกรณ์หนีภัยจากที่สูงและมีอุปกรณ์ประจำรถสำหรับใช้ในการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยครบชุด
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53319 ครั้ง