กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองมาตรการป้องกันสาธารณภัย
ค้นหาข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย โครงการบริหารจัดการน้ำ ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินการใช้และจองห้องประชุม ภาพกิจกรรม
ด้านการกู้ภัย ด้านการดับรถดับเพลิง ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการ

เครื่องจักรกลสาธารณภัย

ด้านการดับรถดับเพลิง

รถดับเพลิงโฟมและเคมี ขนาดใหญ่ (Civil Defense Industrial Foam Pumper)

เป็นรถบรรทุกหน้าสั้น 10 ล้อ มีถังน้ำขนาด 6,000 ลิตร และถังโฟมเคมีขนาด 6,000 ลิตร และระบบผงเคมีดับเพลิงบนโครงรถ ควบคุมการฉีดได้จากภายในเก๋ง สามารถดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงก๊าซ และสารเคมีได้
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 53329 ครั้ง